Nordic Propeye completes the acquisition of Ngenic AB’s IMD operations

Press release, 28th of March, 2024

This press release is in Swedish. For information in English, please contact carl.aspenberg@propeye.se.

Den 28 mars tecknade Nordic Propeye AB och Ngenic AB (publ) en avsiktsförklaring om förvärv av Ngenic AB:s IMD-verksamhet. Efter en ingående due diligence har parterna nu enats om villkoren i förvärvet av samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB. I affären ingår även verksamheten i Polen som är ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB.

”Vi har sedan avsiktsförklaringen annonserades arbetat igenom alla detaljer för att färdigställa affären enligt tidplan. Nu har vi kommit i mål med det arbetet och kommer att slutföra alla delar inom de närmaste dagarna. Ngenics verksamhet kommer framgent att fokusera på energistyrning och energimarknad”, säger Björn Berg, VD på Ngenic AB.

Affären genomförs nu baserat på den avsiktsförklaring som parterna tecknade tidigare i år, och båda parterna har tillsammans arbetat fram en övergångsplan som gör att kunderna påverkas minimalt, och i förlängningen positivt.

”Vi har jobbat intensivt med Ngenic sedan avsiktsförklaringen och har lärt känna Ngenics IMD-verksamhet och även vissa kunder och partners. Vi är övertygade om att detta är en bra affär för alla parter, inte minst för kunderna. Nu ser vi fram emot att inkorporera verksamheten i Nordic Propeye”, säger Carl Aspenberg, tf VD på Nordic Propeye AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Berg, VD Ngenic AB
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

Carl Aspenberg,
tf VD, Nordic Propeye
Mail: carl.aspenberg@propeye.se
Telefon: +46 70 283 09 94

Om Ngenic
Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer information, besök: www.ngenic.se

Om Nordic Propeye

Nordic Propeye erbjuder tekniklösningar för individuell mätning av el, värme och vatten med bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter som kunder. Tekniklösningarna mäter också temperatur, fuktighet, CO2, radonnivåer mm som kan användas för energibesparande och skadeförebyggande åtgärder. Produkterna bidrar till kostnadsbesparingar för kunderna, samt till minskade CO2-utsläpp, vattenförbrukning och ett förbättrat inomhusklimat. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök: www.nordicpropeye.com

Contact us
Feel free to get in touch with us via our contact form