Nordic Propeye intends to acquire Ngenic’s IMD operations

Press release, 28th of March, 2024

This press release is in Swedish. For information in English, please contact carl.aspenberg@propeye.se.

Nordic Propeye AB har idag tecknat avtal med Ngenic AB (publ) om att förvärva samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB. I affären ingår även verksamheten i Polen som är ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB.

Nordic Propeye, inklusive varumärket Home Solutions och datainsamlingsplattformen Propeye, är en av de ledande aktörerna inom individuell mätning och debitering av el, värme och vatten med bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter som kunder.

Detta är vårt tredje förvärv inom mätning av energiförbrukning och inomhusklimat för kommersiella fastigheter och bostadsrätter. Med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och kan erbjuda ännu bättre produkter och tjänster till våra kunder, säger Carl Aspenberg, tf VD Nordic Propeye.

Nordic Propeye, inklusive varumärket Home Solutions och datainsamlingsplattformen Propeye, är en av de ledande aktörerna inom individuell mätning och debitering av el, värme och vatten med bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter som kunder.

IMD är en mogen marknad där skalfördelar är viktiga. Ngenics kärnverksamhet är styrning och energimarknader, medan IMD är central hos Nordic Propeye. Därför är vi övertygade om att IMD-affären kommer utvecklas bättre med Nordic Propeye som ägare, säger Björn Berg, VD på Ngenic AB.

Nordic Propeyes tekniklösningarna mäter även temperatur, fuktighet, CO2, radonnivåer mm som kan användas för energibesparande och skadeförebyggande åtgärder.

Vi ser en stor potential i marknaden och en ökande efterfrågan på våra produkter och tjänster. Nordic Propeyes fokus framåt är att fortsätta växa organiskt och genom förvärv, säger Carl Aspenberg.

Affären är en kontantaffär på 12-14 MSEK beroende på fördelning av kostnader och är baserad på skuldfri bas. Affären och det slutgiltiga avtalet väntas slutföras under Q2-2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Aspenberg,
tf VD, Nordic Propeye
Mail: carl.aspenberg@propeye.se
Telefon: +46 70 283 09 94

Björn Berg
VD Ngenic AB
Mail: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17

###

Om Ngenic
Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer information, besök: www.ngenic.se

Om Nordic Propeye

Nordic Propeye erbjuder tekniklösningar för individuell mätning av el, värme och vatten med bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter som kunder. Tekniklösningarna mäter också temperatur, fuktighet, CO2, radonnivåer mm som kan användas för energibesparande och skadeförebyggande åtgärder. Produkterna bidrar till kostnadsbesparingar för kunderna, samt till minskade CO2-utsläpp, vattenförbrukning och ett förbättrat inomhusklimat. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök: www.nordicpropeye.com

Contact us
Feel free to get in touch with us via our contact form