SE EN

Temperaturgivare

Spara energi och förbättra inomhusklimatet

Bättre kontroll
Med hjälp av realtidsdata från temperatursensorer kan fastighetsförvaltaren förstå var i byggnaden det finns problem med uppvärmningen.
10 % energibesparingar
Att integrera temperaturdata med fjärrvärmesystemet eller göra andra strukturella förändringar leder till betydande besparingar.
Färre extrema temperaturer
Extrema temperaturer kan mildras, så att de boende inte längre behöver sitta i mycket kalla eller mycket varma lägenheter.
Hur fungerar det?
Många bostadsbyggnader har problem med temperaturkontrollen - en boende klagar på att det är för varmt, en annan på att det är för kallt. Nordic Propeye installerar trådlösa, batteridrivna temperatursensorer som rapporterar temperaturdata flera gånger i timmen i realtid. Data för hela byggnaden kan visas på en instrumentpanel, vilket snabbt avslöjar var strukturella förändringar behövs.
Före och efter byggnadsoptimering
Den största kostnaden i byggnader är uppvärmning. I de flesta byggnader idag är temperaturen ofta varma i vissa lägenheter men för kall i andra. Genom att övervaka med temperatursensorer får du insikter i detta. Data från våra temperatursensorer kan kopplas till byggnadsstyrningssystemet, som sedan kan optimeras, säkerställa ett stabilare inomhusklimat, och spara energi.
Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References