SE EN

Laddstolpar

Intelligenta laddstolpar precis utanför din dörr

Smart laddning
Lastbalansering används för att se till att byggnaden inte överskrider den maximala tillgängliga elkapaciteten.
As a Service
Vi erbjuder olika betalningsplaner så att du kan välja det som passar dig bäst. Betala på en gång eller välj en månadsbetalningsplan.
Kollektiv el
Genom att installera smarta mätare ingår laddstolparnas energiförbrukning i byggnadens kollektiva elavtal och boende faktureras automatiskt efter laddning.
Hur fungerar det?
Nordic Propeye erbjuder en helhetslösning, från installation av laddstolpar till den automatiska faktureringsprocessen. Den stora fördelen för fastighetsbolag är att laddstationerna är anslutna till föreningens kollektiva elavtal, vilket ger billigare el för bilen. Faktureringsprocessen är automatiskt kopplad till boendenas månadsräkning. Dessutom säkerställer vår funktion för lastbalansering att byggnadens totala energikapacitet inte överskrids, vilket gör att man kan undvika onödiga avgifter från elbolaget.
Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References