SE EN

Bostadsrättsföreningar

Gemensam el med IMD
Sänkta nätavgifter – lägre elförbrukning – pressat elpris - rättvis och automatisk debitering
IMD vatten och värme
Minska vatten- och uppvärmningskostnaderna och fördela dem rättvist baserat på den faktiska förbrukningen.
Temperaturgivare
Spara energi och förbättra inomhusklimatet
Laddstolpar
Intelligenta laddstolpar precis utanför din dörr
Skadeförebyggande
Minska skador och reparationskostnader