Undermätning av el, vatten och energi

Öka fastighetsvärdet och boendenas nöjdhet

Undermätning, d.v.s att mäta vad respektive lägenhet eller hysergäst förbrukar, är en viktig del av en hållbar byggnad.
I dag har många byggnader inget stöd för den här typen av mätning utan boendena och hyresgäster betalar en shablonmässig summa för byggnadens totala förbrukning av vatten, el och värme. Med Nordic Propeye smarta mätare installerade - som är utformade för enkel eftermontering i befintliga byggnader – möjligörs automatisk fakturering av den faktiska förbrukningen, direkt till boenden och hyresgäster i fastigheten.
Öka fastighetsvärdet
Minskad OPEX och certifieringar för gröna byggnader leder till en ökning av fastighetsvärdet.
Öka kundnöjdheten
Med individuella smarta mätare betalar de som bor i huset endast för sin egen förbrukning och inte för byggnadens genomsnitt, vilket ökar kundnöjdheten.
Hållbara byggnader
Då varje boende och hyresgäst i en fastighet betalar för sin faktiska förbrukning, blir den boende mer uppmärksam på sin konsumtion. Detta tenderar att leda till en mer hållbar användning av resurser.
References
Vi erbjuder en komplett portfölj av energi-, vatten- och elmätare som är lätta att installera i befintliga byggnader. Dessa är alla anslutna med LoRaWAN-teknik till vår plattform Propeye. I plattformen visualiseras data i en instrumentpanel, men den kan också integreras direkt med dina nuvarande business intelligence-, byggnadsförvaltnings- och/eller faktureringssystem.