Skadeförebyggande

Minska skador och reparationskostnader

Övervakning dygnet runt
Våra sensorer håller alltid ett öga på din byggnad. Ett larm skickas direkt när risk för skador upptäcks, med eskalering till en nödcentral.
Strukturella förbättringar
Långsiktiga datainsikter kommer att berätta exakt vilka områden i byggnaden som behöver strukturella förbättringar, t.ex. ventilation.
Minska reparationskostnaderna
Att upptäckta risken för byggnadsskador så tidigt som möjligt gör att man kan vidta förebyggande åtgärder, vilket innebär att dyra reparationskostnader kan undvikas eller minskas.
Hur det fungerar
Nordic Propeye installerar trådlösa sensorer som ständigt övervakar byggnaden. Enheterna skickar omedelbart ett larm om en onormal situation upptäcks, varpå en nödcentral instrueras att vidta åtgärder. Detta inkluderar sensorenheter för rökdetektering, vattenläckage, fuktskador och ett smart golvavlopp som upptäcker läckage runt avloppet i badrummet.
Vattenskador
Enbart i Sverige uppgår kostnader för vattenskador i fastigheter till drygt 6 miljarder kronor per år. Det vanligaste problemet i badrummen är vatten som läcker runt golvbrunnen. Vi erbjuder en smart golvbrunn som upptäcker dessa läckor. Dessutom upptäckar våra smarta vattenmätare kontinuerlig flöde, erbjuder vi läckagesensorer för kök och badrum, och kan vi göra analys i vårt system Propeye av den totala vattenförbrukningen för att upptäcka läckor i rören.
Rökdetektor
Även om rökdetektorer är obligatoriska i en byggnad tar tyvärr enskilda hyresgäster ibland bort sina rökdetektorer, till exempel för att olagligt röka inomhus. Våra rökdetektorer är anslutna till vår plattform Propeye, där du kan se om några rökdetektorer i din byggnad har tagits bort och om det har utlösts några larm.
Radon
Radongas är den vanligaste orsaken till lungcancer hos icke-rökare. Radongas kan antingen ventileras ut ur en byggnad eller andra åtgärder kan vidtas för att mildra effekterna, men första steget är att mäta och förstå radonnivåerna i byggnaden. Det är ett viktigt steg mot en säker inomhusmiljö.
Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References