SE EN

Skadeförebyggande

Minska skador och reparationskostnader

Övervakning dygnet runt
Våra sensorer håller alltid ett öga på din byggnad. Ett larm skickas direkt när risk för skador upptäcks, med eskalering till en nödcentral.
Strukturella förbättringar
Långsiktiga datainsikter kommer att berätta exakt vilka områden i byggnaden som behöver strukturella förbättringar, t.ex. ventilation.
Minska reparationskostnaderna
Att upptäckta risken för byggnadsskador så tidigt som möjligt gör att man kan vidta förebyggande åtgärder, vilket innebär att dyra reparationskostnader kan undvikas eller minskas.
Hur det fungerar
Nordic Propeye installerar trådlösa sensorer som ständigt övervakar byggnaden. Enheterna skickar omedelbart ett larm om en onormal situation upptäcks, varpå en nödcentral instrueras att vidta åtgärder. Detta inkluderar sensorenheter för rökdetektering, vattenläckage, fuktskador och ett smart golvavlopp som upptäcker läckage runt avloppet i badrummet.
Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References