SE EN

Miljöcertifiering

Uppgradera befintliga fastigheter och få en certifiering för grönt byggande

I stället för att bygga nytt måste befintliga byggnader uppgraderas för att uppfylla hållbarhetsmålen.
Att uppfylla de senaste standarderna för byggnader har ett stort värde för fastighetsägare. Du kan öka värdet på din fastighet avsevärt genom att uppnå certifieringar för gröna byggnader. Det är också ett perfekt sätt att visa investerare, boende och andra intressenter att ni är ett ledande företag när det gäller ESG-mål. Nordic Propeye stöder certifieringsprocessen för gröna byggnader med unika sensorenheter som bidrar till poängsystemet hos flera certifieringsaktörer.
Öka fastighetsvärdet
En certifiering av en grön byggnad gör din fastighet mer attraktiv för de som bor i huset och ökar fastighetsvärdet.
ESG-ledarskap
Certifiering av ditt fastighetsbestånd gör det mer attraktivt för investerare.
Sänk räntorna
Många banker erbjuder en räntesänkning för lån som är kopplade till fastigheter som är certifierade för grönt byggande.
References
Nordic Propeye erbjuder ett brett utbud av sensorer som kan ge poäng för certifieringar för gröna byggnader, t.ex. BREEAM In-Use certifiering. Detta inkluderar smarta vattenmätare, sensorer för luftkvalitet, detektor för köldmedieläckage (R-32-gas) med mera.