Investerare

Välj smart. Välj hållbart.
Det är vad vi kräver av våra kunder och partners, men också av vår egen ledning och medarbetare.
Genom detta engagemang är vårt mål att vara ett smart och hållbart investeringsval som företag.

Nordic Propeye är ett resultat av en sammanslagning av två företag som ägde rum i slutet av 2021; Home Solutions och Talkpool IoT.

Home Solutions har över tjugo års erfarenhet av energieffektivitet, automatisering och digitalisering av bostadsbyggnader och kopplar idag upp över 60 000 lägenheter. Talkpool IoT har varit en pionjär inom sakernas internetbranschen med stark expertis inom radioteknik och har kört energibesparingslösningar på över 1 000 000 m2 kommersiell egendom. Genom integrationen av Home Solutions och Talkpool AB växer Nordic Propeye fram som en viktig aktör inom mätning av energi- och vattenförbrukning, CO2-nivåer, radon etc. i kommersiella byggnader och privatägda bostadsrätter.

Genom effektiva anslutningslösningar och en mycket effektiv IT-plattform kan Nordic Propeyes kunder göra stora energibesparingar och minska CO2-avtrycket. Nordic Propeye har kunder i många olika länder och expanderar geografiskt med lönsamma och återkommande intäkter, uppbackade av IP i världsklass inom sensor/IoT-säkerhet och energieffektivitet.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att göra sina fastigheter och bostadsrätter smarta, rena och gröna.

Ledningsgrupp

Styrelsen