IMD vatten och värme

Minska vatten- och uppvärmningskostnaderna och fördela dem rättvist baserat på den faktiska förbrukningen.

Upp till 20 % besparing
I genomsnitt minskar vattenförbrukningen med 10-20 % per lägenhet och uppvärmningskostnaderna med 10-15 %.
Rättvis fördelning
Varje hushåll betalar endast för det som de själva har använt, vilket ger en rättvis fördelning av kostnaderna.
Krav på renovering
Om din bostadsrättsförening måste göra stambyten är det lagstadgat att installera varmvattenmätare. Vi berättar allt om det och erbjuder en helhetslösning.
Vad är individuell mätning och debitering (IMD) av vatten och värme?
De flesta fastigheter har idag ett avtal om förbrukning av vatten och värme för hela byggnaden. Fakturan delas jämnt mellan alla som bor i byggnaden, oavsett hur mycket varje enskilt hushåll förbrukar. Nordic Propeye installerar smarta mätare i varje lägenhet och stöder automatisk fakturering av enskilda hushåll utifrån deras faktiska förbrukningsdata. De boende delar inte längre på fakturan för hushåll med hög förbrukning.
Dags för stambyte?
Boverket, den svenska myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, rekommenderar installation av vattenmätare med IMD vid en rotrenovering av byggnaden, det vill säga byte av vattenrör i byggnaden. Nordic Propeye erbjuder inte bara smarta vattenmätare som integreras direkt med vår IMD-lösning enligt Boverkets rekommendationer, men även en smart golvbrunn som upptäcker de vanligaste vattenläckorna i byggnaden. Kontakta oss för mer information om vårt speciella rotrenoveringspaket:
Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References