SE EN

Gemensam el med IMD

Sänkta nätavgifter – lägre elförbrukning – pressat elpris - rättvis och automatisk debitering

Sänkta kostnader
Alla fasta elavgifter försvinner och ersätts med ett gemensamt abonnemang.
Kollektiv upphandling
Genom att tillsammans förhandla föreningens elpris kan de boende få ett bättre pris gemensamt.
Effektivare solpaneler
Nyttja all producerad el i er egen fastighet. Sänk återbetalningstiden.
Vad är Gemensam El?
Genom att bygga om fastighetens inkommande el och använda smarta elmätare som läser av förbrukningen i respektive lägenhet/lokal sänker man kostnaden för de boende. Kostnaden kommer istället ligga på föreningen och de boende betalar sin förbrukning till föreningen via sin avgiftsavi. Föreningen köper in el till ett förmånligare pris och säljer den till de boende. På detta vis spar de boende runt 2000kr/år. Återbetalningstiden denna investering är bara 1-2 år.
LoRaWAN® energimätare
Vi installerar LoRaWAN® energimätare för att mäta elanvändningen i varje lägenhet i byggnaden. Vi är stolta över att erbjuda den senaste teknologin för att hjälpa våra kunder att spara på sina elräkningar och digitalisera deras byggnader.

Momsavdrag på solceller för bostadsrättsföreningar, så här fungerar det:

Är ni intresserade?
  • Kontakta oss så får du en uppskattad kostnadskalkyl.
  • Vi besöker er för att kontrollera era förutsättningar och möjligheter.
  • Vi presenterar ett förslag anpassat utifrån er fastighet.
  • Föreningen tar ett beslut. Vi kan vara behjälpliga med information till medlemmar och styrelse.
  • Installation och genomförande börjar planeras.
Grattis, ni har tagit ett viktig steg till en mer hållbar fastighet.
References