SE EN

Energi light

Spara energi i små och medelstora byggnader

Ineffektiva konfigurationer av värmesystem utgör en stor potential för energibesparingar.
För fastighetsförvaltare kan det vara svårt att få grepp om stora temperaturvariationer i en byggnad utan att ha tillgång till helhets- och realtidsdata om byggnaden. Vi installerar temperatursensorer och anordningar för att styra värmeelement. Framledningstemperaturer i ditt värmesystem optimeras och även ventilationsaggregat styrs på begäran för maximala energibesparingar.
Energibesparingar
Optimerade värme- och ventilationssystem ger energibesparingar.
Inomhusklimat
Inomhusklimatet förbättras, vilket leder till nöjda boenden.
Kontroll av anläggningen
Som fastighetsförvaltare får du bättre kontroll över byggnaden och kan alltid övervaka hela byggnaden online.
References